Ventilatiesysteem oude hal De Hege Fonnen:

In de oude hal van De Hege Fonnen zijn afvoer van vieze lucht en aanvoer van verse lucht gescheiden.

Het systeem voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

(Het RIVM geeft aan dat ventilatiesystemen aan het Bouwbesluit moeten voldoen.)

Ventilatiesysteem nieuwe hal De Hege Fonnen en De Twilling:

In de nieuwe hal van de Hege Fonnen en in sportzaal De Twilling in Echten zijn voor de ventilatie luchtbehandelingskasten (LBK’s) aanwezig.

Dit zijn moderne systemen met een zogenaamd warmtewiel.

Bij het warmtewiel wordt de aangezogen verse buitenlucht voorverwarmd door de afgezogen vieze lucht.

Dit levert energiebesparing op (warmteterugwinning).

Echter beide luchtstromen worden met elkaar vermengd, zodat een deel van de afgezogen vieze lucht opnieuw in de zaal wordt ingeblazen.

Het RIVM heeft daar nog geen onderzoek naar gedaan, maar dit systeem zou mogelijk een verhoogde kans op coronabesmetting kunnen geven.

Het warmtewiel werkt alleen tijdens het stookseizoen, waar nu natuurlijk geen sprake van is.

Op dit moment is van een verhoogd risico dan ook geen sprake.

De gemeente De Fryske Marren gaat bij alle LBK’s vóór het stookseizoen de warmtewielen uitzetten met de werkschakelaar.

Dit blijft zo tot bewezen is dat ook bij deze systemen geen verhoogde besmettingskans is, óf tot de overheid besluit dat er geen specifieke maatregelen voor het bestrijden van corona meer nodig zijn.

Overigens voldoen ook de ventilatiesystemen met de LBK’s aan het Bouwbesluit!

Gebruik douches en kleedkamers:

Het NOC/NSF heeft geadviseerd om de douches van sportaccommodaties niet voor gebruik open te stellen.

Wij hebben dit advies overgenomen.

Dat betekent dus dat u thuis moet douchen!

Voor de kleedkamers geldt de voorgeschreven 1,5 meter afstandsregel.

Dat kan wellicht betekenen dat u gelijktijdig met minder sporters in de kleedkamer aanwezig kan zijn.

Het omkleden kan dus meer tijd kosten dan voorheen.

Hou hier rekening met het omkleden voor en ná een training of wedstrijd!

Ik vertrouw er op dat ik u met deze informatie heb kunnen geruststellen.

Met vriendelijke groet,

Auke Tenhage
Projectleider ruimtelijk beheer
Gemeente De Fryske Marren